teaser

Het beleid van onze school

Het is belangrijk dat scholen niet ad hoc allerlei maatregelen nemen, maar beleid ontwikkelen betreffende het onderwijs aan leerlingen

De kerndoelen die ons beleid bepalen

We richten ons met ons onderwijs op de maatschappij die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom zijn we steeds in beweging. Regelmatig spreken we met elkaar over de effectiviteit van het onderwijs en proberen we door her- en bijscholing het maximale rendement uit ons handelen te halen.


De kerndoelen, die het Ministerie van Onderwijs ons stelt, willen we met zoveel mogelijk leerlingen behalen. Methoden, die we willen gaan gebruiken, worden door ons getoetst op die kerndoelen.
Indien nodig doen we daarbij een beroep op de deskundigheid van Marant, de schoolbegeleidingsdienst van deze regio.