Kindcentrum 

De Reuzepas

In 2017 is basisschool De Reuzepas, in opdracht van gemeente en in opdracht van de directeur bestuurder van stichting Oeverwal, gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te ontwikkelen tot een kindcentrum. Doel van deze samenwerking is een veilige en vertrouwde omgeving creëren waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ononderbroken kunnen opgroeien, ontwikkelen, spelen en leren. Vanuit deze opdracht zijn we in gesprek gegaan met KION en de Driestroom, beide gehuisvest in de MFA ’t Hart.

Wie zijn wij?

In kindcentrum De Reuzepas werken we met verschillende partners, binnen een gezamenlijke visie, samen op het gebied van onderwijs, opvang, zorg en welzijn. Basisschool De Reuzepas, KION (Voorschoolse opvang, Tussenschoolse opvang, Buitenschoolse opvang, Kinderopvang en Peutergroep) en De Driestroom vormen de kernpartners van het kindcentrum.

Waar we voor gaan – onze visie

Kindcentrum De Reuzepas is een plek waar elk kind en elke ouder zich welkom voelt. Iedereen doet mee; op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. We bieden optimale ontwikkelingskansen en een kansrijke toekomst. Het Kindcentrum is een plezierige en respectvolle omgeving waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich in volle breedte kunnen ontwikkelen. We bieden, vanuit een geïntegreerde kijk, onderwijs, opvang, zorg en ontspanning voor alle kinderen uit Ewijk en omgeving.

We dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dit doen we in een vertrouwde omgeving met aandacht voor geborgenheid, plezier en veiligheid. We leren kinderen om zelfstandig keuzes te maken en hun eigen weg te gaan. We willen dat kinderen gelukkig kunnen zijn. Dat ze, vanuit een sterk zelfbeeld, trots op zichzelf kunnen zijn. Dat betekent ook dat we ze leren omgaan met teleurstellingen en hindernissen. Leren om hulp te vragen als het alleen even niet lukt. Samen kom je verder.

De maatschappij verandert voortdurend. Van kinderen vraagt dit dat ze goed in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarom stimuleren we kinderen creatief, kritisch en flexibel te zijn. We willen ze op alle ontwikkelingsgebieden kennis en vaardigheden meegeven.

Niet voor alle kinderen verloopt de ontwikkeling vanzelf. Kinderen met en zonder specifieke ontwikkelingsvragen groeien, waar mogelijk, op in één omgeving. Door samen te werken naast en met elkaar is het mogelijk om een welkom te organiseren voor ouders van kinderen met en zonder specifieke ontwikkelingsvragen.

Kenmerkend voor onze samenwerking is:

- De doorgaande lijn van 0 – 13 jaar
- Samenwerking en uitwisseling van expertise
- Eén pedagogisch fundament
- Ouderparticipatie

Waar we voor staan – onze missie

Wij geven kinderen van 0 tot 13 jaar het vertrouwen om zich te kunnen ontwikkelen. Om het eigen talent te ontdekken en uit te bouwen. Binnen de eigen mogelijkheden én samen met anderen. Zo bieden we kinderen de beste basis voor een kansrijke toekomst.

Open dag Kindcentrum

Op vrijdagochtend 14 februari 2020 bent u, als nieuwe ouder, van harte welkom op de open ochtend van ons Kindcentrum.

U wordt vanaf 9.30 uur verwelkomd door Marieke Marcusse, directeur van basisschool De Reuzepas.Koffie en thee staat voor u klaar in de speelzaal waar we om 10.00 uur starten. u krijgt dan informatie van alle partners die deel uit maken van Kindcentrum De Reuzepas. Te weten:
- Basisschool De Reuzepas (stichting Groeisaam): onderwijs
- KION: peutergroep, kinderopvang en buitenschoolse opvang.
- Driestroom: specialistische dagbehandeling voor kinderen tussen de twee en vijf jaar in een observatie- diagnostiekgroep of in een ontwikkel- en behandelgroep.

Om 10.30 uur wordt u rondgeleid door leerlingen uit groep 8. Zij vertellen u vanalles over ons Kindcentrum en u kunt hen vragen stellen. Marieke Marcusse, Ilse Schotten (intern begeleider basisschool De Reuzepas), Erica Adolfs (locatiemanager KION) en Monique Dibbelink (teamleider Driestroom) blijven aanwezig in de speelzaal voor het beantwoorden van overige vragen. Daar liggen ook inschrijfformulieren voor u klaar.

Heel graag tot ziens op 14 februari.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl